Tips & Cara Membuat

Cara Membuat Caterpillar

Cara Membuat Caterpillar

 
 
Cara Membuat:
1 2 3
1. Gulung ichi kuning 2. Lipat ichi kuning & jingga, untuk membuat badan 3. Tekan gulungan kuning untuk membuat kepala
     
4 5 Paste the arms on the left and right side of the body
4. Lipat ichi biru kecil untuk membuat telinga 5. Gabungkan kepala, telinga, dan badan  6. Terakhir, tempelkan mata pada wajah
     
     
     
     
     
     

go to top